Privacy statement

SOEK! verwerkt persoonsgegevens. Wij hechten belang aan jouw privacy en gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij voldoen wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregelgeving. In deze verklaring willen wij je graag informeren over welke gegevens wij verwerken en hoe en waarom dat gebeurt.

 1. Algemeen

Deze privacyverklaring is van SOEK! VOF te Nieuwerkerk aan den IJssel (hierna “wij” of “ons”). De privacyverklaring is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens door SOEK!.  Wij verzamelen jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze website, als je een spel bij ons bestelt en als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. Tevens laat je persoonsgegevens achter op de social mediakanalen waar wij gebruik van maken, zoals ons Facebook- of Instagramaccount.

 1. Persoonsgegevens

In het kader van onze online dienstverlening kunnen wij onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats en geslacht;
 • Contactgegevens, waaronder e-mailadressen, postadressen en telefoonnummers;
 • Persoonlijke gegevens ten behoeve van personalisatie van door jou bestelde spel(len);
 • Gegevens over door jou gebruikte computers of mobiele apparaten, zoals IP-adres en browsergegevens;
 • Gegevens over jouw bezoek aan onze website, zoals de duur van je websitebezoek en je klikgedrag op onze website.
 1. Doelen en grondslagen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor onze (online) dienstverlening. Meer specifiek verwerken wij jouw gegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

 • Personalisatie van het spel indien cadeau;
 • Verzending van nieuwsbrieven;
 • Onderhouden van contact;
 • Reageren op vragen, opmerkingen of klachten;
 • Voldoen aan wet- en regelgeving.

Wij baseren het verwerken van jouw persoonsgegevens op artikel 6 onder f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Deze belangen zijn onder meer het bieden van een zo optimaal mogelijke (online) dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en het informeren over onze diensten. Als wij vooraf jouw toestemming vragen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan verwerken wij jouw gegevens op grond van artikel 6 onder a van de AVG (toestemming). Je mag op ieder moment jouw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt.

 1. Verstrekking aan derden

In het kader van onze online dienstverlening en de hiervoor genoemde doeleinden maken wij gebruik van diensten van derden, zoals onze websitebeheerder en Google Analytics (lees hierover meer onder punt 6. Cookies). Wij verstrekken jouw gegevens uitsluitend aan daartoe bevoegde instanties als wij daar op grond van een wettelijke bepaling toe verplicht zijn.

 1. Beveiliging en bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens zullen worden bewaard zo lang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

Wij zorgen voor passende technische en organisatorische beveiliging van alle verzamelde persoonsgegevens om kans op onrechtmatige verwerking zo klein mogelijk te maken.

 1. Social media

De social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te delen via sociale netwerken. Indien je op één van deze knoppen klikt worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende sociale netwerk. Wij hebben daar geen invloed op. We raden je aan de privacyverklaring van de betreffende netwerken te lezen om te weten hoe deze netwerken met jouw gegevens omgaan.

 1. Jouw rechten

Je hebt het recht om in het kader van onze online dienstverlening ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of afscherming van jouw persoonsgegevens. Je kunt verzoeken, vragen of klachten sturen naar info@soek-familiespel.nl Wij streven ernaar om binnen 14 dagen op jouw verzoek te reageren.

 1. Klacht over de verwerking van persoonsgegevens

Als je een klacht hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan horen we dit graag via een e-mail aan info@soek-familiespel.nl zodat we kunnen zoeken naar een geschikte oplossing. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Aanpassen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Aanpassingen in deze privacyverklaring zullen steeds op deze website worden gepubliceerd. Datum laatste wijziging: 1 mei 2022